อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ข่าวสาร / โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงรุก รุ่นที่ 10

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน หลักสูตร กลยุทธ์การตลาดและการบริหารเชิงรุก รุ่นที่ 10

การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร , กลยุทธ์การโฆษณา , กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย การสื่อสาร ณ จุดขาย ,เครื่องมือในการสร้างความสมพันธ์กับลูกค้า , การสร้างสัมพันธภาพกับลูกค้ารายใหม่ , การบริหารประสบการณ์ลูกค้า , การทำ Marketing PR และ Even Maketing โดยมีท่าน รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ เป็นวิทยากร

วันที่อบรม 2-3 กรกฎาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

ขั้นตอนการสมัครโครงการพัฒนาบุคลากร

ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-29428822 ต่อ 208 โทรสาร 0-29428707 (ในเวลาราชการ)

ทั้งนี้ ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

12

วิธีการชำระค่าลงทะเบียนฝึกอบรม

ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมชำระค่าลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีดังนี้

  1. ชำระเป็นเงินสด ณ ฝ่ายฝึกอบรม
  2. โอนเงินเข้าบัญชี

ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากร เลขที่บัญชี 694-2-00213-9
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ฝึกอบรม เลขที่บัญชี 235-2-00428-1
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี ฝึกอบรม เลขที่บัญชี 347-1-10524-7

แล้วส่งใบสมัครพร้อมใบโอนมาที่ ฝ่ายฝึกอบรม โทรสาร 0-2942-8707 หรือสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/qadfnV

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.