อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ข่าวสาร / เสาหลักของครอบครัว แรงงานสตรีไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการฝึก

เสาหลักของครอบครัว แรงงานสตรีไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการฝึก

นางสาวสุดารัตน์ คำเพ็ชร ผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานีรุ่นที่ 36 (2/2558) สาขาช่างกลึง สาวน้อยเมืองดอกลำดวน หลังจากที่เรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิชาวิทย์-คณิตศาสตร์ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ “น้องจุ๊” วัย18 ปี มุ่งสู่สายอาชีพทันที โดยเลือกเรียนฝึกอาชีพกับสถาบันฯ ภาค 7 อุบลราชธานี จากคำแนะนำของน้าที่เคยมาฝึกอาชีพนวดแผนไทยที่สถาบันฯ โดยเชื่อมั่นว่า กลับไปจะเป็นเสาหลักของครอบครัว ประกอบอาชีพช่างกลึง เนื่องจาก จุ๊ มีพี่น้อง 2 คน เป็นผู้หญิงทั้งหมด เธอเป็นพี่สาวคนโตต้องสืบทอดกิจการของครอบครัว ซึ่งปัจจุบันเปิดกิจการโรงกลึง บ้านเลขที่ 39 หมู่ 16 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ด้านทีมงานครูฝึกฝีมือแรงงานช่างกลึง กล่าวเพิ่มเติม “น้องจุ๊ มีความขยัน หมั่นเพียร มีความรับผิดชอบสูง ตั้งใจฝึกอบรม มอบหมายให้ฝึกภาคปฏิบัติสามารถส่งชิ้นงานได้ทันเวลา ซึ่งการที่เป็นแรงงานสตรี ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการฝึกช่างกลึง เพราะงานช่างกลึงใช้ทักษะฝีมือความละเอียดของชิ้นงานสูง สามารถปฏิบัติงานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย”

ปัจจุบัน สาวน้อยเมืองดอกลำดวน ยังคงมุ่งมั่นฝึกอบรมที่สถาบันฯ และฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ 2 เดือน ซึ่งเธอรอวันที่จะสำเร็จการฝึก เพื่อทำงานเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 1 ปี และในอนาคต จุ๊ เลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพระดับปวส. ช่างกล เพื่อสร้างฝันของเธอเป็นกำลังหลักของครอบครัว ดูแลกิจการแทนพ่อ และปณิธานตนว่า“จะซื่อสัตย์ต่ออาชีพผู้ประกอบการช่างกลึง” เธอกล่าวทิ้งท้ายในที่สุด

ที่มา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.