อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ธุรกิจ SMEs / 4 เทคนิคพรีเซนต์งานแบบมืออาชีพ เป็นแบบใดกันบ้าง

4 เทคนิคพรีเซนต์งานแบบมืออาชีพ เป็นแบบใดกันบ้าง

การพูด นับว่าเป็นการสื่อสารช่องทางหนึ่ง ที่สามารถนำเสนอในสิ่งที่คิด ในสิ่งที่ต้องการ โดยการถ่ายทอดความคิดนั้น ผ่านคำพูด แทนการถ่ายทอดผ่านตัวอักษร ผ่านข้อความ การพูดจะมีความพิเศษและเป็นลักษณะเฉพาะคือ สามารถสื่อและแสดงความรู้สึก ความนึกคิดได้เป็นอย่างดี

เพราะในบางครั้งการเขียนก็อาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกได้มากเท่ากับพูด รวมไปถึงผู้ฟังก็ไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ของผู้พูดขณะนั้นได้อย่างแท้จริง และสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการค้าขาย การเจรจาทางธุรกิจ การพรีเซนต์สินค้า การนำเสนอข้อมูล หรือแม้กระทั่งการพูดในที่สาธารณะ จำเป็นต้องอาศัยการพูดทั้งสิ้น

เพราะไม่ว่าจะมีแนะนำสินค้า แนะนำบริการ ชี้แจงข้อมูล ซักถามข้อมูล ความคิด การพูดเป็นช่องทางหนึ่งในการนำเสนอที่ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และจำเป็นต้องนำถ้อยคำมาเรียบเรียงเพื่อให้ผู้ฟัง เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอให้ได้มากที่สุด

เทคนิคในการพรีเซนต์อย่างมืออาชีพ เป็นแบบใดกันบ้าง

1. ศึกษาผู้ฟัง

การศึกษาผู้ฟัง เป็นการเตรียมตัวเบื้องต้นในการพูด หรือการพรีเซนต์งานในแต่ละครั้ง เพราะการศึกษาผู้ฟัง จะทำให้เรารู้เบื้องต้นว่า ผู้ฟังอายุประมาณเท่าไหร่ อยู่ในช่วงวัยไหน หากมีการเล่าเทคนิค เล่าประสบการณ์ จะได้เล่าให้สอดคล้องและมองเห็นได้ชัดเจน รวมไปถึงการพรีเซนต์สินค้า เราต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสินค้าเป็นกลุ่มไหน จะได้อธิบายและยกตัวอย่างให้เข้าใจ สอดคล้องกับประสบการณ์ในช่วงวัยนั้น ๆ รวมไปถึงภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายเช่นกัน
สร้างความน่าเชื่อถือ

2. ความน่าเชื่อถือจำเป็นอย่างไรสำหรับการพูด

หลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่า ความน่าเชื่อนั้นจำเป็นอย่างไร เพราะสินค้าและคำอธิบายก็น่าจะอธิบายได้เพียงพอแล้ว แต่การพรีเซนต์แบบมืออาชีพนั้น จำเป็นต้องทำให้ผู้ฟังเชื่อได้ว่า สินค้า / บริการ / ข้อมูล หรือสิ่งที่พูดกำลังนำเสนอนั้น มีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ อาจจะใช้รูปภาพประกอบ มีการทดลองใช้ ชี้ให้เห็นถึงผลลัพธ์ของสินค้า / บริการ รวมไปถึงบุคลิกของผู้พูดว่ามีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน

3. อย่าละเลยการสื่อสารแบบอวัจนภาษา

การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา คือ การสื่อสารโดยใช้ท่าทาง พฤติกรรม สัญลักษณ์ในการแสดงออก ซึ่งในบางครั้งนั้นเราทำออกมาโดยไม่รู้ตัว ไม่ว่าจะเป็นการผายมือ การยกมือ การชี้สิ่งต่างๆ การใช้สายตา การกัดริมฝีปาก รวมไปถึงการเปล่งเสียง อ่า เอ่อ ในการสื่อสาร บ่อยครั้งที่การแสดงออกดังกล่าวของผู้พูดนั้นทำไปโดยไม่รู้ตัว และแสดงออกมากจนเกินไป เช่น การยกมือชี้สิ่งต่าง ๆ ยกมือขึ้นลง รวมไปถึงการขึ้นต้นประโยคด้วยเสียง เอ่อ ทุกครั้ง จะทำให้ผู้ฟังไม่มั่นใจในตัวของผู้พูด และสิ่งที่ผู้พูดกำลังนำเสนอได้ ดังนั้นการพูดจำเป็นต้องมีความมั่นใจในสิ่งที่กำลังจะพูด สิ่งที่กำลังจะนำเสนอ รวมไปถึงการสื่อสารด้วยอวัจนภาษาในบางครั้ง แต่ไม่มากจนเกินไป ก็จะทำให้การพูดนั้นมีประสิทธิภาพได้

4. ใช้สไลด์ในการพรีเซนต์

ถึงแม้ว่าผู้พูดจะมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการพูด ความถนัดในการพรีเซนต์งาน แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการพรีเซนต์งาน นั่นก็คือ การนำเสนอผ่านสไลด์ ซึ่งสิ่งที่สไลด์นำเสนอนั้น จะต้องไม่ใช้ทุกประโยค ทุกเนื้อหาที่กำลังพูด อาจสรุปเป็นใจความสำคัญ หัวข้อ ยกตัวอย่างประกอบ เพื่อขยายความจากสิ่งทีกำลังพรีเซนต์อยู่นั่นเอง

จากบทความที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าเทคนิคในการพรีเซนต์อย่างมืออาชีพนั้น ผู้พูดสามารถสื่อสาร นำเสนอสิ่งที่ต้อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ข้อเท็จจริง นำเสนอสินค้า บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เฉพาะการพรีเซนต์งานในที่ประชุมเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาปรับใช้กับรูปแบบต่าง ๆ
การอัดคลิปวิดีโอนำเสนอสินค้าและบริการ การพูดในที่สาธารณะ การพรีเซนต์งานกับลูกค้า ก็สามารถนำเทคนิคข้างต้นไปปรับใช้ได้ เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ ความเชื่อมั่นในแบรนด์สินค้า และความน่าเชื่อถือแก่ผู้พูดนะคะ
advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.