อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ธุรกิจ SMEs / ธุรกิจ SME มีลักษณะอย่างไร แบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นธุรกิจ SMEs

ธุรกิจ SME มีลักษณะอย่างไร แบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นธุรกิจ SMEs

ธุรกิจ SME คืออะไร ธุรกิจ SMEs คนทั่วไปจะเรียกติดปากว่า “ธุรกิจขนาดเล็ก” แต่ถ้าจะอธิบายให้ถูกต้องก็คือ “ธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม” นั่นเอง คำว่า SME ย่อมาจาก “Small and Medium Enterprise” คือเป็นธุรกิจที่มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ มีการจ้างงานไม่มาก มีเอกชนเป็นเจ้าของ โดยธุรกิจ SME นี้ครอบคลุมทั้งกิจการการผลิต การค้า และการบริการ

ลักษณะแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ?

หลักเกณฑ์ในการจำแนกว่าธุรกิจใดเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง ธุรกิจใดเป็นวิสาหกิจขนาดย่อม แบ่งแยกดังนี้

ประเภท วิสาหกิจขนาดกลาง วิสาหกิจขนาดย่อม
จำนวนการจ้างงาน(คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) จำนวนการจ้างงาน(คน) สินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
กิจการการผลิต 51 – 200 เกินกว่า 50 – 200 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50
กิจการบริการ 51 – 200 เกินกว่า 50 – 200 ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50
กิจการค้าส่ง 26 – 50 เกินกว่า 50 – 100 ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50
กิจการค้าปลีก 16 – 30 เกินกว่า 30 – 60 ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30

ที่มา : http://goo.gl/x28FO3

fish-market-seafood-fish-called-rothmans-48820-large

จุดเด่นของธุรกิจ SME คืออะไร

 • มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน

เนื่องจากมีบุคลากรไม่มากจนเกินไป ทำให้การสื่อสารรวดเร็ว มีความสารมารถในการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถควมคุมการทำงานได้แม่นยำกว่า การทดสอบการปฏิบัติงานก็ทำได้ง่ายกว่า

 • ใช้เงินลงทุนในจำนวนที่สามารถจัดหาได้

ไม่เยอะเกินตัวเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ โอกาสดีอีกอย่างก็คือทุกวันนี้ธนาคารช่วยสนับสนุนธุรกิจ SME เป็นอย่างมาก ทำให้เกิดสภาพคล่องและสานต่อธุรกิจได้ดี

 • โครงสร้างไม่ซับซ้อน

ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนในการจัดขอบเขตของการทำงาน พนักงานรักษากฎ ระเบียบ และอยู่ไต้การบังคับบังชาได้ดีกว่า

 • หลายๆธุรกิจอยู่ในเขตท้องถิ่น ทำให้สร้างรายได้และอาชีพแก่คนในท้องถิ่น

เป็นการลดการกระจุกตัวจากกทำงานที่กรุงเทพฯและปริมณฑล เกิดความเจริญในท้องถิ่น

pexels-photo-large

ข้อเสียเปรียบของ SME

 • ประสบการณ์ในการบริหารงานไม่มากพอ

ส่วนใหญ่อาจจะใช้ประสบการณ์จากการลองผิดลองถูก หรือประสบการณ์ที่ไม่มีความซับซ้อน ระบบและบุคลากรที่ช่วยซัพพอร์ทไม่มากพอ ซึ่งทำให้ฝีมือห่างไกลจากธุรกิจขนาดใหญ่อยู่มาก

 • คนรู้จักน้อยกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

การทำธุรกิจ Connection เป็นสิ่งทีสำคัญมาก กว่าจะสามารถทำให้ลูกค้ารู้จัก เชื่อใจ และติดต่อธุรกิจกันไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็กด้วยแล้วยิ่งยากเพราะไม่มีชื่อเสียงติดตลาด

 • ธุรกิจขนาดใหญ่แย่งแรงงาน

ธุรกิจขนาดใหญ่มีสภาพคล่องมากกว่า มีผลประกอบการณ์มากกว่า ทำให้ดูแลพนักงานได้ดีกว่า ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กมีตัวเลือกน้อยกว่า และพนักงานที่มีฝีมือจะถูกแย่งตัวได้ง่าย

city-sunny-people-street-large

ปัญหาและข้อจำกัดของ SME

 • การเข้าถึงบริการและการส่งเสริมจากรัฐบาล

เป็นไปได้ช้า บางทีธุรกิจก็ไม่ใช่กลุ่มที่รัฐบาลกำลังให้ความสนับสนุน

 • การวิจัยและพัฒนา

จำเป็นต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มคุณสินค้า และยกระดับศักยภาพของพนักงาน แต่การวิจัยต้องใช้ทุนสูงทำให้ SME พัฒนาศักยภาพได้ช้า

 • ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

ก็เช่นเดียวกับการวิจัยและพัฒนาที่ยังมีข้อจำกัดสูง จึงทำให้การพัฒนาเป็นไปได้ช้า

 • ปัญหาด้านการตลาด

เมื่อคู่แข่งคือธุรกิจขนาดใหญ่ ส่วนแบ่งการตลาด หรือ Market chare ในภาครวมอุตสาหกรรมอาจจะเยอะ แต่เมื่อดูเจ้าของกิจการเป็นรายๆอาจจะเพียงน้องนิด เพราะลูกค้ามักจะเลือกธุรกิจรายใหญ่มากกว่า

food-healthy-vegetables-potatoes-large

บทบาทที่สำคัญของ SME ต่อเศรษฐกิจไทย

ธุรกิจ SMEs มีบทบาทต่อประเทศอย่างมาก ช่วยให้เกิดการแข่งขันในการดำเนินงาน เกิดประโยชน์ในแง่ของการจ้างงาน การสร้างรายได้ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรภายในประเทศเป็นหลักซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี และเป็นจุดกำเนิดของคนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ซึ่งภาพรวมของ SME นั้นมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.