อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ธุรกิจ SMEs / 5 ทักษะทางธุรกิจต้อนรับ AEC ต้องทำอย่างไรกันบ้าง

5 ทักษะทางธุรกิจต้อนรับ AEC ต้องทำอย่างไรกันบ้าง

เมื่อประเทศเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านและก้าวเข้าสู่บทบาทการเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อ กลุ่มธุรกิจ ร้านค้า การลงทุน การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ ประชาชน ต่างตื่นตัวกับการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น สื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอข้อมูล ประชาสัมพันธ์เรื่องราว และความก้าวหน้าของทุกภาคส่วนในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใ

นทุกการนำเสนอต่างก็มุ่งเน้นเพื่อความเข้าใจอันดีของประชาชนและคนทั่วไป โรงเรียน สถานศึกษาก็ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยการบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน นับได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ และภาคเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการค้า การลงทุน ก็เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ

และมีบทบาทสำคัญในภาคประชาคมอาเซียน ดังนั้น ทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกการลงทุน ต่างก็หันมาให้ความสนใจ และมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร เพื่อความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มอัตราการลงทุน ภาคธุรกิจในประเทศที่เป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเข้ามาของแรงงานจากต่างประเทศที่น่าจะมีอัตราเพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน

ASEAN-Japan-JCC-web-02_101fb9026e3afb29548ec395b9ae96a9-1024x452

5 ทักษะในการทำงานเพื่อรองรับ AEC นั้น เป็นอย่างไรกันบ้าง

1. การทำงานกับสังคมที่หลากหลาย

เป็นที่แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่า หากมีการขับเคลื่อนของภาคเศรษฐกิจและการลงทุน ดังนั้น การเข้ามาของแรงงานต่างชาติก็น่าจะมีอัตราที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมไปถึงการขยายการลงทุนของธุรกิจ ก็จะทำให้คนในองค์กรไปดูแลสาขา กิจการที่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการทำงานกับกลุ่มคน สมาชิกในองค์กรก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องภาษา การสื่อสาร วัฒนธรรม การเรียนรู้ความเข้าใจและการปรับตัวกับการทำงานในสังคมที่หลากหลายก็จะมีส่วนช่วยให้องค์กรมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว และก้าวหน้าไปยิ่งขึ้นนั่นเอง

work-1000618_640

2. การแก้ไขปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิม

ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด บางครั้งการเปลี่ยนแปลงก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่เข้าใจกัน และอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้นรูปแบบปัญหา การแก้ไขปัญหาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะการทำงานในองค์กรที่สังคมมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นนั้น ก็อาจจะนำมาซึ่งปัญหาและความขัดแย้งได้ การรับมือกับการแก้ไขปัญหาในรูปแบบต่าง ๆ ก็สามารถทำได้ดียิ่งขึ้น

problem-98377_640

3. การใช้งานช่องทาง / สื่อใหม่ ๆ ได้อย่างดี

การก้าวเข้ามาของ AEC ทำให้ทุกช่องทางมีความตื่นตัว เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะสื่อ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็นับได้ว่าเพิ่มช่องทางทั้งการค้า การลงทุน นักธุรกิจก็สามารถจะเพิ่มช่องทางในการขยายกลุ่มธุรกิจของตนเองให้เพิ่มมากขึ้น และการใช้สื่อในรูปแบบต่าง ๆ ในการโปรโมทสินค้า การขยายการลงทุน และการเรียนรู้สื่อใหม่ ๆ ช่องทางใหม่ ๆ ของธุรกิจ ก็จะทำให้ธุรกิจมีความเติบโตและก้าวหน้าไปได้นั่นเอง

ipad-649499_640

4. การทำงานได้ถึงแม้จะอยู่คนละสถานที่

เพราะการขยายตัวของธุรกิจ ก็อาจจะทำให้ธุรกิจมีการขยายการค้าและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบใด ก็สามารถเติบโตและขยายไปยังประเทศต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการทำงานแม้ว่าจะอยู่คนละสถานที่ คนละประเทศ ก็เพิ่มโอกาสมากขึ้นนั่นเอง

boot-1058213_640

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เพราะช่องทางในการเรียนรู้ การทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ มีข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูล ข้อเท็จจริง ข่าว สถานการณ์ ก็มีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน รวมไปถึงสื่อออนไลน์ที่นำเสนอข่าวสาร ข้อมูล และข้อเท็จจริงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงและข่าวสารที่เกิดขึ้นจากทุกสื่อ ทุกช่องทาง ก็นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากวิเคราะห์และนำข้อมูลมาใช้อย่างไม่ถูกต้อง และได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริงที่บิดเบือน ก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ ดังนั้นการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็นับว่ามีความสำคัญอย่างที่สุดเช่นเดียวกัน

person-801823_640

จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ภาคธุรกิจนับว่าเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มอัตราและแนวโน้มการลงทุน รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในด้านการค้าและการลงทุน ไม่จำเป็นต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เสมอไป เพราะทุกวันนี้กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ก็สามารถขยับขยายฐานการลงทุนเข้าสู่ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC เพิ่มมากขึ้น
การพัฒนาบุคคลทุกส่วนขององค์กร ทุกส่วนของธุรกิจให้มีบทบาทและความเข้าใจ ก็จะนับได้ว่า การขับเคลื่อนขององค์กรมีแนวโน้มพัฒนาและก้าวหน้ายิ่งขึ้นนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใด หากองค์กรมีความแข็งแรงก็จะสามารถก้าวหน้าต่อไปได้
advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.