อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ธุรกิจแฟรนไชส์ / ธุรกิจมาแรง! แฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยา โตเร็ว มั่นคง

ธุรกิจมาแรง! แฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านขายยา โตเร็ว มั่นคง

คุณพร้อมหรือยัง ที่จะก้าวเป็นนายตัวเอง เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัว วันนี้ สยามอาชีพ.com มีแฟรนไชส์มานำเสนอ แฟรนไชส์เซเว่น “eXta Plus & 7-Eleven” เป็นแฟรนไชส์ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

แฟรนไชส์ ร้านขายยา

หากคุณเป็น เภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกรและมีความพร้อมด้านเงินลงทุน อยากมีธุรกิจเป็นของตนเอง สามารถเข้ามาบริหาร  “ธุรกิจแฟรนไชส์เซเว่นอีเลฟเว่น และ ร้านยาเอ็กซ์ต้า พลัส” ที่คุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้ระบบอัน ทันสมัยและยังสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบครัน

โดยร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นกิจการค้าปลีกในลักษณะร้านอิ่มสะดวก ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจสูงสุด จนถึงปัจจุบัน เซเว่นอีเลฟเว่น ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถให้บริการลูกค้า 9 ล้านคนต่อวัน โดยมีสาขาครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ กว่า 9,000 สาขา (ข้อมูล ณ เม.ย. 2559) ทั่วประเทศ

ธุรกิจร้านขายยา

ส่วนทาง ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส เป็นร้านยาเพื่อสุขภาพในชุมชน ในเครือของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าประเภทยา สินค้าสุขภาพ/สมุนไพร อาหารเสริมและเวชสำอาง โดยร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส จะเน้นเรื่องของคุณภาพของสินค้า จะมีเภสัชกรประจำที่พร้อมจะให้คำปรึกษากับลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  เพราะเช่นนี้เราจึงเป็นร้านยาใกล้ชุมชนที่ชุมชนไว้ใจ เพราะเราอยากให้คนในชุมชนมีสุขภาพดี

ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส บริการจำหน่ายสินค้าโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

  • ยาอันตราย  ซี่งเป็นยาที่ต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้น จะอยู่ในส่วนของตู้ยาที่ ปิดล็อคและมีม่านปิดตู้ยาชัดเจน และมีรหัสการขายยาสำหรับเภสัชกรเท่านั้น เมื่อเภสัชกรไม่อยู่ก็ปิดล็อคและปิดม่านส่วนนี้ ทำให้ไม่สามารถทำการขายยาอันตรายได้
  • กลุ่มยาสามัญประจำบ้าน จำพวกยาสมุนไพร ยาทั่วไป และเป็นกลุ่ม self medication ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง
  • กลุ่มวิตามิน อาหารเสริมและเวชสำอาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีขายเฉพาะร้านยาที่ลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อได้ด้วยตนเองจึงสามารถทำการขายได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันจะเห็นว่าส่วนที่ขายไม่ได้ตอนที่ไม่มีเภสัชกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ คือ ส่วนยาอันตรายเท่านั้นยังมีสินค้ากลุ่มอื่นที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตนเอง

แฟรนไชส์ เซเว่นและร้านขายยา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
– มีบุคคลค้ำประกัน
– มีความพร้อมด้านการลงทุน
– ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด
– รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ
– มีความพร้อมเรื่องบุคลากร
– มีเวลาบริหารร้าน
– สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารร้าน
– เป็นเภสัชกร หรือมีญาติพี่น้องเป็นเภสัชกรที่มีใบประกอบวิชาชีพ

  • หลักฐานการสมัคร   
  • ขั้นตอนสู่การเป็นเจ้าของแฟรนไชส์
  • การสนับสนุนจากทางบริษัท
– ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และ สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนา STATEMENT ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน

– ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเข้าอบรม)

– ใบประกอบวิชาชีพ เภสัชก

– เข้าฟังการสัมนาการลงทุน

–  เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ

– เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน

– เริ่มบริหารจัดการร้านแฟรนไชส์

– การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ
– การตกแต่งร้านและปรับปรุงร้านค้า
– การลงทุนสินค้าให้ตลอดอายุสัญญา
– การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารการจัดการร้านค้า โดยการให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
– การให้บริการในด้านต่าง ๆ ตลอดอายุสัญญา ดังนี้
– การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้าที่ต่าง ๆ ในช่วงเริ่มต้นดำเนินกิจการ
– การส่งเจ้าหน้าที่ ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหาต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ หรือแล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
– การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
– การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
– การช่วยตรวจสอบมาตรฐานร้านค้าในด้านต่าง ๆ
– การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงร้านให้ดีขึ้น
– การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ และการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนดของบริษัทฯ
– อื่นๆ

ธุรกิจแฟรนไซส์เซเว่น

การเข้าร่วมลงทุน

การลงทุน / ลงทุนโดย 7-Eleven & eXta Plus ผู้ได้รับสิทธิ์การบริหาร (แฟรนไชส์ซี่)
Type C

ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ *

เงินสดค้ำประกัน ** (ลดพิเศษ!! เฉพาะเภสัชกร)

รวมทั้งหมด

1,730,000 ฿

500,000 ฿

2,230,000 ฿

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการลงทุนแฟรนไชส์เซ่เว่น+ร้านขายยา

“อยากเปิดร้านยา  เอ็กซ์ต้า พลัส ต้องทำยังไง”?

สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เอ็กซ์ต้า พลัส : 02-828-4174-7  ,   091-808-0762-4

ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร / เงินลงทุน เท่าไหร่?

เพียงคุณเป็นเภสัชกร หรือคนในครอบครัว / ญาติทางตรง เป็นเภสัชกร ก็สามารถแสดงความจำนงเข้ามา เพื่อดำเนินการเปิดร้านแฟรนไชส์เซเว่นฯ และร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส ได้เลย เช่นเดียวกันกับกระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ของ เซเว่นฯ  ซึ่งจำนวนเงินลงทุนเป็นไปตามรูปแบบการลงทุนของเซเว่นฯ ไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มแต่อย่างใด (ลงทุน 1 ได้ถึง 2)

จำเป็นต้องมีสถานที่ทำเลเป็นของตนเองหรือไม่?

ไม่จำเป็นต้องมีสถานที่เป็นของตนเอง ในรูปแบบการลงทุนที่เป็นแฟรนไชส์ ร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัสและ เซเว่นอีเลฟเว่น ผู้สนใจลงทุนสามารถเลือกร้านสาขาที่ บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการไปแล้ว แต่ในกรณีที่ผู้สนใจลงทุนมีทำเลเอง บริษัทฯ จะสำรวจวิเคราะห์ทำเลให้ก่อน โดยไม่ต้องเสียค่า ใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ทำไมต้องกั้นผนังกระจกด้วย สามารถทำร้านยา เอ็กซ์ต้า พลัส โดย ไม่กั้นห้องกระจก ได้หรือไม่?

จำเป็นต้องกั้นกระจกให้เป็นสัดส่วน เนื่องจากภายในร้านเซเว่นฯ มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยตามกฏหมายไม่สามารถเปิดให้บริการอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ จึงต้องกั้นให้มีพื้นที่แยกจากกันอย่างชัดเจน และ เพื่อเป็นไปตามหลักการปฎิบัติวิชาชีพเภสัชกรรม

ระบบการขนส่ง และสั่งยาเป็นอย่างไร?

เอ็กซ์ต้า พลัส มีระบบการสั่งสินค้าและมีคลังกระจายสินค้า ประเภทยาโดยเฉพาะ ซึ่งมีมาตรฐานและระบบควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่ภายในบริเวณคลังสินค้าไปจนถึงกระบวนการในการจัดส่ง ส่วนระบบการสั่งสินค้าเป็นการสั่งสินค้าผ่านระบบ Online

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ เอ็กซ์ต้า พลัส : 02-828-4174-7,   091-808-0762-4
advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.