อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / แรงบันดาลใจ / อุ-อา-กะ-สะ : ต้องรู้ ถ้าอยากรวย

อุ-อา-กะ-สะ : ต้องรู้ ถ้าอยากรวย

ไม่ยาก ถ้าอยากรวย ! แต่ก่อนรวย ต้องรู้จักหัวใจเศรษฐีเสียก่อน เศรษฐีที่ว่านี้ ไม่ใช่รวยทันตาเห็น 
แต่เป็นรวยแบบยั่งยืน !! อุ-อา-กะ-สะ 4 คำ จำง่าย แต่ได้ผลจริง เป็นคำย่อจากหลักธรรมโดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งท่านให้ไอเดียรวยไว้ดังนี้

หัวใจเศรษฐี 4 ข้อ อุ-อา-กะ-สะ

อุ – อุฏฐานสัมปทา

คำนี้แปลตรงตัวว่าให้ขยันทำมาหากิน อย่าขี้เกียจ หรือเลือกงาน และต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีใจรักในงานที่ทำ เพราะเมื่อใจรักแล้ว เราจะมีความสุขในการทำงาน แม้บางครั้งเราอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่ชอบ แต่ก็ควรตั้งใจทำอย่างสุดความสามารถ นอกจากนี้ต้องสำรวจตนเอง หากขาดความรู้ด้านไหน ให้หมั่นหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้น

อา – อารักขสัมปทา 


การรักษาในที่นี้หมายถึงการรักษาทรัพย์ที่เราหามาได้ เช่น การออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายการรู้จักเลือกใช้ของอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น นอกจากนี้ ยังหมายรวมถึงการรักษาหน้าที่การงานของตนให้พ้นจากทางที่ผิด เช่น การทุจริตในหน้าที่ การส่งเสริมอบายมุข หรืองานที่ผิดศีลธรรมอื่นๆ

กะ – กัลยาณมิตตตา

คบคนพาลพานพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล คำๆนี้ยังใช้ได้อยู่เสมอ การคบเพื่อนดี นอกจากจะช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกัน แนะนำกันทำในสิ่งถูกแล้ว ยังช่วยเตือนกันหากเห็นสิ่งใดที่ผิด บางครั้งการคบคนผิดนอกจากจะทำให้หน้าที่การงานเราเสียหายแล้วยังทำให้เราเสียทรัพย์อีกด้วย

สะ – สมชีวิตา 


การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น สิ่งสำคัญคือคิดก่อนใช้ ว่าสิ่งนั้นจำเป็นสำหรับเราจริงหรือเปล่า นอกจากนี้ การใช้เงินที่ดีนั้น เราควรแบ่งเงินให้บิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณก่อน จากนั้นจึงนำมาชำระหนี้สิน ใช้จ่ายประจำวัน และเก็บไว้ส่วนหนึ่งเผื่อฉุกเฉินในภายภาคหน้าต่อไป

ขยันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรคิดก่อนใช้เป็นคติประจำใจสำหรับคนอยากรวย!

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.