อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / ข่าวสาร / 10 อันดับอาชีพที่ดีที่สุด ปี 2015 ในสหรัฐอเมริกา มีรายได้ดี แนวโน้มการเติบโตสูง
10 อันดับอาชีพที่ดีที่สุด ปี 2015

10 อันดับอาชีพที่ดีที่สุด ปี 2015 ในสหรัฐอเมริกา มีรายได้ดี แนวโน้มการเติบโตสูง

หากงานที่คุณกำลังทำอยู่นั้น ถูกจัดอันดับให้เป็นงานที่ดีที่สุดแห่งปี คุณคงจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจและรักในอาชีพของตัวเองมากยิ่งขึ้นแน่ๆ เลยใช่มั้ยครับ ซึ่งวันนี้ สยามอาชีพ.คอม จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ 10 อาชีพที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมาก่อน ว่ามีอาชีพแบบนี้ด้วยหรอ แต่สำหรับในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกา

อาชีพต่อไปนี้คืออาชีพที่ดีที่สุดแห่งปี 2015 เลยนะครับ และต่อไปนี้คือ 10 งานที่ดีที่สุดของปี 2015 ตามรายงานการจัดอันดับซึ่งประกอบด้วยคะแนนในการจัดอันดับงาน รายได้และแนวโน้มการเติบโตที่ระบุไว้ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงตัวชี้วัดประเมินงาน

10  อาชีพที่ดีที่สุด ปี 2015

อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อันดับที่ 1  อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Science

 • งานจัดอันดับคะแนน  ==   80.00
 • รายได้   ==   94,209   $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==   25.09

หลายท่านอาจจะสงสัย ว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) คืองานประเภทไหนกัน ทำไมถึงได้ค่าตอบแทนสูงมากมายขนาดนี้ อีกทั้งยังมีการเติบโตของอุตสาหกรรมการจ้างงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

คณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial Science) คือ ผู้เชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ผลกระทบทางด้านการเงินของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆในธุรกิจประกันภัย ความสามารถของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจึงกลายเป็นบุคคลที่มีความจำเป็นสำหรับธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

โสตสัมผัสวิทยา

อันดับที่ 2  อาชีพนักโสตสัมผัสวิทยา Audiologist

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   88.00
 • รายได้   ==  71,133  $
 • แนวโน้มการเติบโต   ==   33.33 

ในปัจจุบันประชากรในแต่ละประเทศมีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนักโสตสัมผัสวิทยานี้ จะมีหน้าที่ทดสอบการได้ยินและหาสาเหตุของความผิดปรกติในการฟัง รับผิดชอบการบริหารจัดการและการบำบัดการสูญเสียการได้ยินและความผิดปรกติในการสื่อสารอื่นๆ โดยไม่ใช้ยา

ซึ่งในอนาคตคาดว่าน่าจะมีแนวโน้มการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น และสำหรับประเทศไทยนั้น อาชีพนักโสตวิทยายังมีความขาดแคลนอยู่เป็นจำนวนมาก

นักคณิตศาสตร์ Mathematician

อันดับที่  3  นักคณิตศาสตร์ Mathematician

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==  92.00
 • รายได้   ==  102,182  $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==   25.91 

นักคณิตศาสตร์เป็นอีกหนึ่งอาชีพ ที่มีทางเลือกในการทำงานสูง และมีการเปิดโอกาสในการทำงานให้กับพวกเขาเป็นอย่างมาก เพราะนักคณิตศาสตร์มีส่วนสำคัญที่ช่วยทำงานในธุรกิจเทคโนโลยีหรือสถาบันการศึกษา ซึ่งบริษัทเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องจ้างนักคณิตศาสตร์ไว้สำหรับทำเรื่องที่เกี่ยวกับการคำนวณตัวเลขมากๆ

และอีกหนึ่งงานของนักคณิตศาสตร์ คือ การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ แล้วนำไปตีพิมพ์เป็นผลงานวิจัยใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อกลายเป็นหนังสือให้นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปได้อ่านแล้วนำไปใช้ต่อไปอีกด้วย

นักสถิติ statistician

อันดับที่ 4  นักสถิติ statistician

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   96.00
 • รายได้   ==   79,191  $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==   25.91 

วิชาชีพนี้มีทั้งในภาคเอกชนและรัฐบาล แก่นของงานคือการวัด ตีความและอธิบายรูปแบบโลกและกิจกรรมของมนุษย์ในสถิตินั้น การนำไปใช้ก็หลากหลาย นักสถิติสามารถใช้ความรู้ของตนกับการผลิต วิจัย การเงิน การแพทย์ สิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นและตามธรรมชาติ รวมถึงการประกันภัยและรัฐบาลอีกด้วย

ซึ่งพวกเขามักถูกว่าจ้างให้สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการหรือดูแลการควบคุมคุณภาพในการผลิต งานนักสถิติส่วนมากต้องสำเร็จปริญญาโทในวิชาสถิติหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นักสถิติอาชีพหลายคนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

นักวิศวกรชีวการแพทย์ biomedical-engineer

อันดับที่ 5  นักวิศวกรชีวการแพทย์ biomedical engineer

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   117.00
 • รายได้   ==   89,165 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==  26.65 

เป็นอาชีพที่นำเอาความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อออกแบบ สร้างหรือพัฒนาซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน

สามารถใช้งานได้จริง รวมถึงการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน และต้องการขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐาน และ ประสิทธิภาพสูง ซึ่งในปัจจุบัน นักวิศวกรชีวการแพทย์จะมีบทบาทที่สำคัญมากในการดูแลสุขภาพและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist

อันดับที่ 6  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   121.00
 • รายได้   ==   124,149 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==  14.97 

ในปัจจุบันที่มีองค์กรหรือธุรกิจขนาดใหญ่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้มีข้อมูลต่างๆ ขององค์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน จึงจำเป็นต้องมีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ต้องทำหน้าที่ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลใช้ความเชี่ยวชาญในการจัดทำข้อมูลสถิติและการเรียนรู้เครื่องเพื่อตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนในโดเมนต่างๆ เป็นจำนวนมากเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาด, การตรวจสอบการทุจริตการตั้งค่านโยบายสาธารณะ และอื่นๆ ฯลฯ

หมอฟัน ทันตกรรม Dental Hygienist

อันดับที่  7  หมอฟัน ทันตกรรม Dental Hygienist

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   125.00
 • รายได้   ==  71,102 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==  31.02 

ทันตแพทย์ คือ ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่เชี่ยวชาญในการให้การวินิจฉัย ส่งเสริม ป้องกันโรคที่เกี่ยวข้องกับช่องปากและให้บริการเกี่ยวกับทันตกรรม ซึ่งสำหรับปีที่ผ่านมา งานทันตกรรม Hygienists ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มีความต้องการสูง เพราะในปัจจุบันประชาชนส่วนมาก หันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพภายในช่องปากเพิ่มมากขึ้น

นักวิศวกรซอฟต์แวร์ Software Engineer

อันดับที่ 8  นักวิศวกรซอฟต์แวร์ Software Engineer

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==  129.00
 • รายได้   ==  93,113 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==  21.13

เป็นงานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิต ตั้งแต่การเริ่มเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์เป็นต้น

วิศวกรซอฟแวร์เป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานของแทบทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจในปัจจุบัน จากสิ่งที่มีขนาดเล็กเป็นมาร์ทโฟนเพื่อให้กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ telecommunicative วิศวกรซอฟต์แวร์จึงถือได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตวันต่อวันของเรา จึงทำให้ค่าจ้างสำหรับอาชีพนี้มีการแข่งขันสูงมากสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรม

 นักกิจกรรมบำบัด occupational therapist

อันดับที่ 9  นักกิจกรรมบำบัด occupational therapist

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==   134.00
 • รายได้   ==   77,114 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==   29.14

นักกิจกรรมบำบัด คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ประเมินและรักษาสำหรับบุคคลที่ไม่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ เนื่องจากอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือสถานการณ์อื่นๆ และช่วยให้บุคคลเหล่านั้นกลับมามีทักษะในการทำงานที่เคยหายไปอีกครั้งนอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาความสามารถและทักษะทางสังคม และพึ่งพาตนเองในการทำงานต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี นักกิจกรรมบำบัดเป็นอีกหนึ่งงานที่มีความต้องการสูงและมีแนวโน้มการเติบโตที่คาดการณ์ไว้เกือบร้อยละ 30 ในปีหน้า

นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems Analyst

อันดับที่  10  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems Analyst

 • งานจัดอันดับคะแนน   ==  135.00
 • รายได้   ==  81,150 $
 • แนวโน้มการเติบโต  ==  23.50

 การแพร่กระจายของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคลาวด์ที่มีการนำมาใช้งานในปัจจุบัน จึงทำให้องค์กรภาครัฐและเอกชนหรือธุรกิจกิจการต่างๆ จำเป็นต้องจ้างนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์มา เพื่อใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดภาระการลงทุนด้านระบบไอที ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรด้วย จะเหลือเพียงฝ่ายไอที ที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการเท่านั้นในปีที่ผ่านมาตลาดงานสำหรับนักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์มีการเติบโตมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่และองค์กรต่างๆ มีรายได้และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนี้

10 อันดับงานที่ดีที่สุด ปี 2015

 1. อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย Actuarial Science
 2. อาชีพนักโสตสัมผัสวิทยา Audiologist
 3. นักคณิตศาสตร์ Mathematician
 4. นักสถิติ statistician
 5. นักวิศวกรชีวการแพทย์ biomedical engineer
 6. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล Data Scientist
 7. หมอฟัน ทันตกรรม Dental Hygienist
 8. นักวิศวกรซอฟแวร์ Software Engineer
 9. นักกิจกรรมบำบัด occupational-therapist
 10. นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ Computer Systems Analyst

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับ 10 อาชีพที่ดีที่สุดของปี 2015 ซึ่งต้องขอบอกเลยนะค่ะ ว่าแต่ละสาขาอาชีพนั้น มีรายได้หรือค่าตอบแทนที่สูงมาก รวมทั้งอัตราการเติบโตของงานก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหากน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาหรือเลือกคณะที่จะเรียนต่อ สำหรับ 10 อาชีพที่เสนอไปนั้น ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆ ซึ่งน้องๆ นักเรียนนักศึกษาทุกคน สามารถนำ 10 อาชีพเหล่านี้ มาเป็นแนวทางในการศึกษาต่อได้ เพราะอนาคตถ้าเรียนจบไป รับประกันได้ 100 เปอร์เซ็นต์ว่าไม่มีทางตกงานแน่นอนค่ะ

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.