อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / แรงบันดาลใจ / สุ จิ ปุ ลิ คิดอย่างปราชญ์ ฉลาดแล้วรวย

สุ จิ ปุ ลิ คิดอย่างปราชญ์ ฉลาดแล้วรวย

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จ หรืออยากรู้ว่าคนเก่งๆนั้น เขามีความคิดอย่างไรในการทำงาน คุณต้องรู้จักคำนี้ค่ะ สุ-จิ-ปุ-ลิ หัวใจนักปราชญ์ อมตะธรรมนำสมัยจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นไปอ่านกันเลย

4 คำ จำง่ายได้ผลจริง

“จะกล่าวถึงหัวใจของนักปราชญ์ อย่าให้ขาด ทั้ง “ฟัง คิด จด ถาม” หมั่นฝึกฝน จนสิ้น กระบวนความ รู้แล้วตาม ทำด้วย เกิดผลไว”

สุ ย่อมาจาก สุตะ แปลว่า “การฟัง

คนเราส่วนใหญ่มักให้ความสำคัญมากกว่าการพูด ทั้งที่จริงแล้ว การฟังเป็นทักษะที่เราใช้มากที่สุด ตั้งแต่วัยเด็ก เราต้องฟังคุณพ่อคุณแม่ คุณครู หัวหน้า วิทยากร เพื่อนพ้อง รวมถึงข่าวสารต่างๆ มากมาย อย่างไรก็ดี แม้ในแต่ละวันเราจะได้รับเรื่องราวเป็นจำนวนมาก

แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยเช่นกัน ดังกาลามสูตรข้อ 1 ที่กล่าวว่า อย่าเชื่อโดยการฟังตามๆกันมา ดังนั้น จึงควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยว่า เรื่องนั้นจริงหรือไม่ และมีประโยชน์มากน้อยเพียงไร หากเราเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่มีอคติต่อเรื่องนั้นๆ หรือต่อผู้พูด ไม่พูดสอดแทรก และจดบันทึกข้อความสำคัญๆ เอาไว้ ก็จะช่วยทำให้เราซึมซับประโยชน์จากเรื่องที่ฟังได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จิ ย่อมาจาก จินตะ แปลว่า “การคิด

เป็นการสรุปประเด็นจากสิ่งที่ได้รับรู้มาว่า เรื่องนั้นเกี่ยวกับอะไร และต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น หากเราต้องการจะทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากจะลดต้นทุน ลดเวลา เพิ่มคน หรือปรับปรุงวิธีทำงานแล้ว ยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ หากมีวิธีอื่นจะต้องทำอย่างไรต่อไป ลองคิดตั้งคำถามเพื่อฝึกคิดในแต่ละวันก็ได้ เพื่อให้เราได้มีแนวคิดที่หลากหลาย

ทั้งนี้คุณสมบัติของนักคิดที่ดี คือ ต้องมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้ คิดสร้างสรรค์ ขยันหาสิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญ คือต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย ไม่ควรคิดว่าความคิดของตนถูกอยู่ฝ่ายเดียว เพราะความคิดของผู้อื่นอาจช่วยเติมเต็มในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง และช่วยทำให้แนวคิดนั้นสมบูรณยิ่งขึ้นก็ได้

ปุ ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า “การถาม

การถามในที่นี้หมายถึงถามในสิ่งที่สงสัย ไม่แน่ใจ รวมถึงถามเพื่อสอบทานความรู้ ว่าสิ่งที่เราเข้าใจนั้น ถูกต้องหรือไม่ บางครั้งเราคิดว่าเราเข้าใจ แต่จริงๆ แล้วอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ หากไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าไม่เข้าใจ เพื่อให้ผู้พูดอธิบายเพิ่มเติม เมื่อถึงเวลาทำงาน งานจะได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ก็ไม่ควรจะถามเรื่อยเปื่อย ควรหาคำตอบด้วยตนเองให้ได้ก่อน หากไม่ทราบจริงๆ แล้วจึงค่อยถามผู้ที่มีความรู้มากกว่า

ลิ ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า “การจด

การเขียน หรือการจดนี้ จะเป็นการจดบันทึกเพื่อป้องกันการหลงลืม แล้วนำมาทบทวนในภายหลังก็ได้
หรือเป็นการถ่ายทอดความคิดที่ทรงพลังออกมาเป็นตัวหนังสือ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานให้ผู้อื่นเข้าใจตรงกันก็ได้ ทั้งนี้ หากคิดว่าเรายังไม่ชำนาญในการเขียนมากนัก อาจใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

แต่เน้นสะกดคำให้ถูกต้อง มีความกระชับ รัดกุม ไม่เยิ่นเย้อจนเกินไปก็ช่วยได้ หัดเขียนบ่อยๆก็จะคล่องขึ้นเอง และอย่าลืมว่าการจะประสบความสำเร็จได้ คุณต้องเขียน “เป้าหมายของตัวเอง”ให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงจะไปต่อได้โดยไม่หลงทาง

สุ-จิ-ปุ-ลิ หัวใจนักปราชญ์ 4 คำ จำง่าย ความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.