อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / อาชีพค้าขาย / มาดู 5 วิธีโปรโมทสินค้าอย่างไร ให้โดนใจและตรงกลุ่มลูกค้า
search-engine

มาดู 5 วิธีโปรโมทสินค้าอย่างไร ให้โดนใจและตรงกลุ่มลูกค้า

ในปัจจุบันการขายของออนไลน์ได้รับความนิยม หลากหลายธุรกิจใช้ช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้สินค้าได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จัก  หลายกลยุทธ์ถูกคิดและวางแผนอยู่ตลอดเวลา  เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย   วิธีการโปรโมทที่หลากหลายในทุกรูปแบบ ก็อาจจะเป็นที่สนใจแต่ผลที่ได้กลับมานั้น บางวิธีการอาจไม่เป็นที่น่าสนใจ และในหลายธุรกิจก็อาจจะสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนและคิดค้นวิธีในการโปรโมทสินค้า

การคิด การวางแผน การตลาด และการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อออนไลน์  ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนั้น  ก็อาจจะตอบโจทย์และความต้องการไม่ตรงกับลูกค้าเป้าหมาย ไม่รู้ว่าจะใช้รูปแบบไหน ? ช่องทางไหน ?  ความคุ้มค่ากับการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับ   สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การวางแผนงานในการโปรโมทสินค้าอย่างมีระบบ มีแบบแผน โดยวิเคราะห์และเจาะลึกถึงสถานการณ์ของสินค้าและลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบรอบด้าน การตีความ การให้ความหมาย ความคิดเชิงสัญลักษณ์ ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับศีลธรรม สังคม และเรื่องต่าง ๆ มาดูกันสิคะว่า

การโปรโมทร้าน / สินค้าให้เจ๋ง  ให้โดนใจกล่มลูกค้ามีอะไรบ้าง

1. ช่องทางที่มีความหลากหลาย

ในปัจจุบันนั้นช่องทางในการโปรโมทสินค้ามีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งสื่อ โฆษณา หรือจะเป็นสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ วิธีในการโปรโมทสินค้าของสินค้าที่ยังไม่มีแนวทางว่าจะทำแบบไหน ช่องทางใด อันดับแรก คือ การใช้ทุกช่องทางที่มีในการโปรโมทฟรี ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญ

ซึ่งช่องทางในการโปรโมทฟรีนั้น ก็อาจจะมีการเพิ่มระยะเวลาในภายหลังและคิดค่าบริการ หลังจากนั้นเมื่อโปรโมทสินค้าในทุกช่องทางดังกล่าวแล้ว นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ว่าสินค้าได้รับความสนใจจากช่องทางไหนมากที่สุด หลังจากนั้นก็ใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางหลักในการโปรโมทสินค้าใหม่ ๆ และดูถึงผลลัพธ์ที่ได้ว่าตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

2. สม่ำเสมอ

เป็นวินัยอย่างหนึ่งในการขายสินค้า การโปรโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอจะทำให้สินค้าได้รับความสนใจและอยู่ในความสนใจของกลุ่มลูกค้าอยู่ตลอดเวลา การโปรโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอ อาจจะเป็นการตั้งเวลาในการโปรโมทตามชนิดของสินค้าว่า กลุ่มผู้บริโภคนั้นใช้ช่วงเวลาใดมากที่สุด

ช่วงเวลาในการเดินทางจากบ้านถึงที่ทำงาน หรือจากที่ทำงานกลับบ้าน หรืออาจจะเป็นเวลาช่วงพักกลางวันในการโปรโมทสินค้าในช่องทางของสื่อออนไลน์ ดังนั้นการโปรโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยให้กลุ่มลูกค้ามีความสนใจมากที่สุด และได้รับผลลัพธ์ดีที่สุด

3. เก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลในการโปรโมทสินค้าเป็นหนึ่งในวิธีเริ่มต้นของการเขียนแผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลรอบด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า การวิเคราะห์คู่แข่ง การเก็บข้อมูลในการวางแผนวิธีการโปรโมทสินค้า การเก็บข้อมูลก่อนและหลังในการโปรโมทสินค้า ก็จะช่วยให้มีข้อมูลในการตัดสินใจและรูปแบบในการวางแผนในการโปรโมทสินค้าในครั้งต่อไป การเก็บข้อมูลยังช่วยให้สามารถวิเคราะห์สินค้าและวางแผนในการพัฒนาสินค้าอย่างมีระบบเพิ่มมากขึ้น

4. วางเป้าหมายของการโปรโมท

ในการโปรโมทสินค้านั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดระยะเวลาและเป้าหมายในการโปรโมทสินค้าอย่างชัดเจน เพราะหากไม่มีการกำหนดระยะเวลาและเป้าหมาย ก็จะไม่สามารถได้รับผลลัพธ์ที่แน่ชัดและความชัดเจนของผลลัพธ์ในการโปรโมทสินค้าได้ การวางเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว ก็จะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ถึงผลลัพธ์ และความคุ้มค่ากับเงินลงทุนในการโปรโมทสินค้าได้

5. อัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ

การโปรโมทสินค้าเป็นหนึ่งในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ดีที่สุด และทำให้กลุ่มลูกค้าเข้าถึงในสินค้า จุดประสงค์และความต้องการของสินค้าได้เป็นอย่างดี  แต่สิ่งหนึ่งในการโปรโมทสินค้านั้น โดยเฉพาะในการใช้สื่อออนไลน์ คือ การอัพเดทเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มผู้บริโภค ว่ามีความสนใจแบบไหน จะทำให้การวางแผนทิศทางในการโปรโมทสินค้าได้อย่างดี

วิธีการที่กล่าวมาข้างต้นอาจจะไม่ได้เจาะลึก ไปจนถึงการเขียนแผนธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ และชัดเจน  แต่เป็นสิ่งเริ่มต้นสำหรับการโปรโมทสินค้า  โปรโมทร้านค้า  ซึ่งอาจจะต้องคำนึงและตระหนักรอบด้านมากกว่าผลตอบแทน ซึ่งหากใช้วิธีไหน รูปแบบไหนที่ได้รับผลตอบรับที่ดี  ก็อาจจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เพิ่มเงินลงทุนในส่วนนั้น ๆ หากผลตอบแทนไม่ดีเท่าที่ควร  ก็อาจจะทุ่มเทในการโปรโมทสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกธุรกิจต้องไม่ลืมคือ ความจริงใจกับกลุ่มผู้บริโภคเป็นสำคัญ

advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.