อัพเดทล่าสุด
หน้าแรก / การเกษตร / อาชีพทำเงิน เพาะพันธุ์ “ปลานิล” เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

อาชีพทำเงิน เพาะพันธุ์ “ปลานิล” เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

วิธีการเพาะพันธุ์ปลานิล

ปลานิลเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งคนไทยนิยมเลี้ยงเป็นอย่างมาก เลี้ยงง่ายและมีรายได้ดีอีกด้วย การแปลงเพศปลานิลนั้น เป็นการทำให้ปลานิลเปลี่ยนเป็นเพศใดเพศหนึ่ง ในที่นี้คือการทำให้ปลานิลฟักออกมาเป็นเพศผู้ เนื่องปลานิลเพศผู้จะโตเร็วกว่าเพศเมีย ทำให้มีราคาดีกว่าเพราะปลามีขนาดใหญ่

การแปลงเพศปลานิลทำโดยการให้กินอาหารผสมฮอร์โมน 17-แอลฟา เมทิลเทสโทนสเตอโรน (17α-methyltestosterone) ที่อัตราความเข้มข้น 60 มิลลิกรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์

ปลานิล

แยกพ่อแม่พันธุ์ (นิยมใช้ปลาขนาด 150-250 กรัม) นำไปขุนในกระชัง เป็นเวลา 20 วัน แล้วจึงนำมาเพาะพันธุ์ในกระชังเป็นเวลา 7-10 วัน ในอัตราส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 1 : 2 จำนวน 150 ต่อกระชัง ให้อาหารเม็ดที่มีโปรตีน 30% วันละ 2 ครั้ง

การนำไช่ออกจากปากแม่ปลา ทำโดยการเปิดปากแม่ปลาแล้วทำการเคาะไข่ปลาออกจากปากแม่ปลาทีละตัว สามารถทำได้ทุก 5-7 วัน  และเปลี่ยนแม่ปลาที่วางไข่ออกทุกครั้งที่นำไข่ออกจากปากปลา เมื่อใช้แม่ปลาชุดใหม่ทดแทนจะทำให้ผลผลิตสูงขึ้น

การฟักไข่และการอนุบาล

ปลานิล

ไข่ที่ทำออกจากปากแม่ปลา จะแยกออกเป็นระยะต่างๆ โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ ดังนี้

 • ระยะที่ 1 ไข่มีสีเหลืองอ่อน ยังไม่มีการพัฒนาการใด ๆ
 • ระยะที่ 2 ไข่มีสีเหลือเข้ม มีจุดดำรอบ ๆ ไข่ เห็นการพัฒนาของตา เป็นจุดดำ 2 จุด
 • ระยะที่ 3 ไข่พัฒนาจนสังเกตเห็นส่วนตาและหางชัดเจน สีของไข่เป็นสีน้ำตาล ไม่เคลื่อนไหว
 • ระยะที่ 4 ลูกปลาฟักออกเป็นตัว แต่ถุงไข่แดงยังไม่ยุบ เริ่มมีการเคลื่อนไหว
 • ระยะที่ 5 ลูกปลาฟักออกเป็นตัว และถุงไข่แดงยุบแล้ว สามารถว่ายน้ำได้

ระบบเพาะฟักไข่ปลานิลแปลงเพศ

 1. ทำการล้างไข่ปลาเพื่อแยกสิ่งสกปรกออก โดยล้างในน้ำน้ำสะอาดมีน้ำไหลวน
 2. แยกไข่ปลาออกจากสิ่งสกปรก โดยใช้น้ำเกลือเข้มข้น ไข่ปลานั้นจะลอย ง่ายต่อการแยกและยังเป็นการฆ่าเชื้ออีกด้วย
 3. นำไข่ไปฟักในกรวยฟักไข่และถาดอนุบาล ใช้เวลาอนุบาลในถาดประมาณ 3-7 วัน จึงเริ่มให้กินอาหารที่ผสมฮอร์โมนเพื่อแปลงเพศ

การเตรียมอาหารผสมฮอร์โมน

ปลานิล

 1. สารละลายฮอร์โมน นิยมเตรียมสารละลายเข้มข้น 500 ส่วนในล้านส่วน (500ppm) สารละลายเก็บไว้สำหรับใช้ผสมอาหาร การเตรียมสารละลาย เตรียมโดย
 • ชั่งฮอร์โมน 17-แอลฟา เมทิลเทสโทนสเตอโรน (17α-methyltestosterone) 0.5 กรัม
 • เติมเอทิลแอลกฮอล์ปริมาตร 1 ลิตร คนให้เข้ากัน
 1. อาหารผสมที่ใช้อนุบาลลูกปลานิลเพื่อแปลงเพศประกอบไปด้วย
 • รำละเอียด 1 ส่วน โดยน้ำหนัก
 • ปลาป่น 3 ส่วน โดยน้ำหนัก
 1. อาหารผสมฮอร์โมนสำหรับใช้อนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ (60 มิลลิกรัม/อาหาร 1 กิโลกรัม) เตรียมโดย
 • นำสารละลายฮอร์โมนที่เตรียมไว้ 120 ซีซี
 • เติมเอทิลแอลกฮอล์ 120 ซีซี จะได้สารละลายฮอร์โมน 240 ซีซี
 • นำสารละลายฮอร์โมน 240 ซีซี ผสมในอาหาร 1 กิโลกรัม ผสมให้ทั่ว นำไปผึ่งลมให้แห้ง และเก็บในตู้เย็น

การอนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศ

แปลงเพศปลานิล

อนุบาลในกระชัง จำนวน 10,000 กระชังต่อตัว ให้อาหารผสมฮอร์โมนวันละ 4-6 ครั้ง เป็นเวลา 21 วัน

การให้อาหารลูกปลานิลแปลงเพศ

ปลานิล

ควรให้อย่างน้อย 5 ครั้งต่อวัน

 • สัปดาห์ที่ 1 ให้อาหาร 30% ของน้ำหนักตัว
 • สัปดาห์ที่ 2 ให้อาหาร 20% ของน้ำหนักตัว
 • สัปดาห์ที่ 3-4 ให้อาหาร 15% ของน้ำหนักตัว

หลังจากอนุบาลลูกปลาจนครบ 21 วันแล้ว เป็นการสิ้นสุดการแปลงเพศ จะได้ลูกปลาขนาดประมาณ 1.5 – 2 เซนติเมตร

ต้นทุนและรายได้จากปลานิลแปลงเพศ

ต้นทุนและรายได้ในการผลิตลูกปลาจําหน่าย  (10,000 ตัวต่อกระชัง)

  • ระยะเวลาในการเลี้ยง  : 1 เดือน
  • ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัว : 0.14 บาท
  • ขนาดของลูกปลาโดยเฉลี่ย : 3-5 เซนติเมตร
  • ราคาขายลูกปลาต่อตัว : 0.20 บาท
  • กําไรขายลูกปลาต่อตัว : 0.06 บาท

ต้นทุนและรายได้ในการเลี้ยงปลานิล  (500 ตัวต่อกระชัง)

  • ระยะเวลาในการเลี้ยง  : 6 เดือน
  • ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัว : 10-15 บาท
  • น้ำหนักปลาโดยเฉลี่ยต่อกิโลกรัม : 3-4 ตัว
  • ราคาที่ขายได้ต่อกิโลกรัม : 50-60 บาท
  • กําไรต่อกิโลกรัม : 15-20 บาท

ประโยชน์ของการแปลงเพศปลานิล

 1. ได้ลูกปลาเพศผู้ไม่น้อยกว่า 97%
 2. ทราบผลผลิตลูกปลาที่แน่นอน
 3. ควบคุมความหนาแน่นของปลานิลในบ่อเลี้ยงไม่ให้มีมากเกินไป
 4. ได้ปลาขนาดใหญ่ใช้เวลาเลี้ยงน้อยขายได้ราคา
ปลานิลที่ถูกการแปลงเพศแล้วจะเป็นเพศผู้เกือบ 100% ซึ่งจะทำให้ปลานิลมีการเจริญดี ตัวใหญ่ ทำให้ขายได้ในราคาที่ดี หรืออาจจะเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ โดยเน้นการขายลูกปลานิลที่แปลงเพศเรียบร้อยแล้วแก่ฟาร์ม ผู้ที่สนใจเลี้ยง เป็นการเสริมรายได้อีกทางหนึ่งด้วย
advertisement

About Admin

"สยามอาชีพ" อาชีพเสริม สร้างอาชีพ สร้างรายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.